Is jouw huis aan het verzakken?

De afgelopen zomers waren lekker zonnig, maar ook behoorlijk droog. Je herinnert je misschien nog wel het vergeelde gras en de waarschuwing om je tuin niet te gaan sproeien. Het gevolg van deze droge zomers is dat op veel plaatsen het grondwaterpeil erg is gezakt.
Dit heeft niet alleen gevolgen voor de landbouw, omdat de gewassen nu minder besproeid kunnen worden, maar het kan ook zijn weerslag hebben op de infrastructuur. En, ook belangrijk, op woningen. Door het dalende grondwaterpeil kan de bodem inklinken en kunnen er verzakkingen optreden.


Verzakkingsrisico
 
Begin dit jaar sloeg het KCAF, het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, al alarm. Het kenniscentrum meldde dat er mogelijk een miljoen huizen zullen verzakken als gevolg van het (te) lage grondwaterpeil. Het risico bestaat dat de woning dan niet langer bewoonbaar is. “Vooral woningen die gebouwd zijn voor 1970 lopen risico; één op de vier dreigt te verzakken”, meldde het KCAF. In minstens 83 van de 355 Nederlandse gemeenten is verzakking als gevolg van het grondwaterpeil vastgesteld, maar dit is het topje van de ijsberg. Slechts 10 van die gemeenten zijn actief bezig om die problemen aan de funderingen aan te pakken. De eigenaren van de getroffen woningen kunnen door die verzakkingen voor hoogoplopende kosten komen te staan. Al met al geen fijn vooruitzicht. Het is dus slim om in de gaten te houden wat er met jouw woning aan de hand is.


Hoe weet ik of mijn huis verzakt?

Ieder huis is onderhevig aan wat men noemt 'werking'. Dat wil zeggen dat een huis zich in de loop der jaren op de onderliggende bodem of fundering zal settelen. Dit is heel normaal, vooral bij oudere woningen met een houten structuur. Hoe ouder het huis is, hoe groter de kans dat je een scheurtje of een nieuwe kier kan ontdekken. Begin je nu last te krijgen van bijvoorbeeld klemmende deuren of grote scheuren, dan bestaat het risico dat je huis aan het verzakken is. Maar hoe weet je of je huis verzakt als gevolg van een (te) lage grondwaterstand of door een slechte fundering? Een optie is om contact op te nemen met een erkend bodemonderzoekbedrijf. Zij meten de grondwaterstand, de grondlagen en zo nodig wordt er gekeken naar eventuele vervuiling in de grond. De kosten voor zo'n onderzoek zijn niet gering, maar je bent dan wel volledig op de hoogte van je situatie.

Je makelaar kan uitkomst bieden

Maar! Een eerste stap die je kunt nemen, is contact opnemen met je makelaar. Zij hebben alle technische kennis en ervaring in huis om te bepalen of je woning inderdaad risico loopt op verzakking of misschien al aan het verzakken is. Ook kan je makelaar beoordelen of deze eventuele verzakking een gevolg is van veranderingen in de bodem of dat het aan de fundering ligt. Mogelijk is er niets aan de hand, maar zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. Het is natuurlijk beter en fijner om te weten waar je aan toe bent. Zo kun je dankzij je makelaar flink wat onnodige kosten besparen en weer opgelucht ademhalen.


Bronnen: kcaf.nl en rtlnieuws.nl