Bezwaar maken WOZ-waarde loont!

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde loont!

De Gemeente stuurt woningeigenaren in de eerste 2 maanden van elk jaar een WOZ-beschikking.


Twijfelt u over de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning? De kans is groot dat de WOZ-waarde niet klopt. U kunt dan bezwaar maken. Dit kan met een gespecialiseerd bureau, maar u kunt dit ook zelf doen.

Het bezwaar moet binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking ingediend worden. Na deze zes weken vervalt uw recht om bezwaar aan te tekenen. Wanneer u meer tijd nodig heeft om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u ook een pro-formabezwaarschrift indienen. Hiermee geeft u aan bezwaar te willen maken en vraagt u om uitstel voor het aanleveren van de onderbouwing. De Gemeente laat u weten hoeveel tijd u krijgt voor het indienen van het bezwaarschrift met onderbouwing.

Daarna zal de Gemeente uitspraak doen. Zij hebben tot het eind van het jaar waarin het bezwaar is ingediend tijd om een uitspraak te doen.

Online kunt op verschillende websites voorbeeldbrieven vinden. U kunt deze documenten zelf aanpassen naar uw eigen situatie. Gaat u zelf een brief opstellen, vermeld dan in ieder geval dat u gehoord wilt worden en vraag om vergoeding van de proceskosten.